Srpski   English  
         

 

Knjige,kožni povez


Album

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Album
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Irmologija

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Irmologija
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Jevanđelje

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Jevanđelje
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Novi Zavet

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Novi Zavet
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Stari Zavet

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Stari Zavet
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga utisaka

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Knjiga utisaka
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga utisaka

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Knjiga utisaka
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga utisaka

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Knjiga utisaka
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga utisaka

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Knjiga utisaka
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Jelovnik

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Jelovnik
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga krštenih

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Knjiga krštenih i umrlih (Rumunska pravoslavna crkva)
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Rimski zakon

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Rome statute- Međunarodni krivični sud u Hagu
prirodna koža
---
---

 

 

 

 

 

Knjiga informacija

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Info book
prirodna koža + laneno platno
---
---

 

 

 

 

 

Potpisna mapa

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Potpisna mapa - Međunarodni krivični sud u Hagu
prirodna koža
svila
---

 

 

 

 

 

Kutija za penkale

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Kutija za penkale - Međunarodni krivični sud u Hagu
prirodna koža
pliš
---

 

 

 

 

 

Vinska karta

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Vinska karta
prirodna koža (krupon)
---
---

 

 

 

 

 

Blok za račune

Kataloška oznaka:
Naziv:
Materijal:
Postava:
Dimenzije:

---
Blok za račune
prirodna koža (krupon)
---
---